home back home front

Volg mijn sociale media!


home back home front
home back home front

Wat doet BEREN VAN JOUW WEG?


Beren van jouw weg; begeleiding van creatieve/getalenteerde hoogbewuste jongeren met een sterk ontwikkelingspotentieel die tijdelijk (dreigen) vast (te) lopen in het reguliere onderwijs.
Werken met en voor creatief / getalenteerde begaafde kinderen en hun ouders.


Aangezien veel creatief hoogbegaafden, mathematisch aangelegde begaafden en uitzonderlijk begaafden visueel ruimtelijk denken als voorkeursdenken gebruiken, is Beren van jouw weg tevens gespecialiseerd in het visueel ruimtelijk denken.
Creatief hoogbegaafden, extreem begaafden en hoogbegaafde 'beelddenkers', komen niet tot hun recht binnen ons onderwijssysteem. Vaak worden deze kinderen niet herkend als zijnde hoogbegaafd en krijgen dan ook niet de begeleiding die zij nodig hebben. Wanneer het kind wel wordt herkend als zijnde hoogbegaafd, dan weet men vaak niet hoe je deze kinderen kan begeleiden.


Hoogbegaafde kinderen die niet in ons onderwijssysteem passen, zijn wel te herkennen als zijnde begaafd als je kijkt naar hun talenten en creatieve uitingen. Het is belangrijk om te weten of het kind een begaafde of getalenteerde leerling is, omdat zij een andere manier van ervaren, denken en leren hebben.Begeleiding, ouderbegeleiding, opvang voor (hoog)begaafde, getalenteerde en creatieve kinderen van 3 t/m 19 jaar


Begeleiding;

Hoogbewuste jongeren ervaren vaak veel onbegrip en een grote mismatch met wat de omgeving van hen vraagt. Veelal is er geen of te weinig ruimte voor hun (hoog) creatief potentieel. Dit is een van de belangrijkste oorzaken van uitval. Zij missen de ruimte voor hun creatief denken en hun creatieve zelfexpressie. Daarbij wordt gezien dat zij, door hun intens beleven, hun sterke eigenheid en omgevingsbewustheid aan zichzelf gaan twijfelen. Met als gevolg negatieve zelfspraak, twijfel, onzekerheid, verlaagd zelfbeeld en welbevinden en angsten. Door meer dan 12 jaar werkervaring met deze doelgroep en vanuit eigen ervaring, is er bij ons een veilige ontwikkelplek ontstaan, waar je tot rust kan komen en kan herstellen als eerste prioriteit, zonder tijdsdruk. De begeleiding bij Beren start altijd met individuele begeleiding van het kind en de ouders. In de begeleiding wordt gebruik gemaakt van de 7 elementen van HoogBewust in Ontwikkeling (Albert Kaput, Desiree Houkema).

  • contact maken met de jongere
  • (v)erkennen van de jongere in zijn situatie
  • onderzoeken WIE de jongere is (identiteit)
  • verbinden van identiteit en zingeving
  • verbinden van toekomst perspectief aan de realiteit
  • investeren en verantwoordelijkheid nemen

Groeps begeleiding;

Groepsbegeleiding blijkt een van de meest effectieve begeleidingen, om het kind weer in een opwaartse spiraal te krijgen. Jongeren luisteren eerder naar iets oudere jongeren dan naar volwassenen. De gemeleerdheid van leeftijden bij Beren, zorgt voor een gemoedelijke sfeer, waarbij ouderen de jongere helpen. De ouderen die al wat langer meedraaien, nemen de jongere mee in het leren leven en jezelf te mogen leren zijn.
Groepsbegeleiding, omdat een kind meer leert van en met elkaar. Niet alleen cognitief, maar vooral ook sociaal en emotioneel.
Naast groepsbegeleiding hebben we ook FLOW-jongeren, voor het ont-moeten Dit is op woensdag avonden (even weken)


Ouderbegeleiding;

Ouders worden altijd meegenomen in de begeleiding. Dit kan individueel, maar kan ook in groepsverband. Vaak is er veel herkenning in ouders als zij eenmaal de weg hebben verkend van begaafdheid. Begaafdheid is voor een groot deel genetisch, waardoor wel gezegd wordt; "Als 1 kind in het gezin als begaafd wordt gediagnosticeerd, ga er dan maar vanuit dat het gehele gezin begaafd is." Omdat hoogbegaafdheid nog altijd geassocieerd wordt met goed presteren op school, hebben veel ouders nooit van zichzelf geweten dat ze zelf hoogbegaafd zijn. Hoogbegaafdheid zit in vele aspecten van de mens en deze hoeft niet op het schoolse leren te liggen. Steeds vaker worden uitzonderlijk begaafde kinderen gesignaleerd, waarbij de ouder(s) een lage opleiding hebben 'genoten'. Dit doet iets met deze ouder. Geregeld zijn er ook meetingen voor ouders van begaafde kinderen die door het gehele land worden aangeboden. Ook in Tilburg is er een gespreksgroep voor ouders van hoogbegaafde kinderen:Peers 4 Parents;


Visueel ruimtelijk voorkeursdenken;

Hoogbegaafde leerlingen leren vaak visueel (naar schatting ongeveer 75%). Scholen zijn veelal auditief gericht. Hierdoor kunnen veel begaafde leerlingen vastlopen op school. Linda Kreger Silverman (PhD. Gifted Development Center) doet al decennia lang onderzoek naar begaafde/getalenteerde visueel ruimtelijk denkende leerlingen. Visueel-spatieel lerende kinderen hebben behoefte aan een geheel andere benadering dan de auditief-sequentieel lerende kinderen.
In Nederland is het beelddenken geintroduceerd door Maria J. Krabben en onder andere verder uitgewerkt met het Wereldspel door Nel Ojemann. Vaak wordt deze manier van denken ook omschreven als beeldend-ruimtelijk (vergelijk visueel-spatieel). Deze manier van denken heeft veel invleod op de wijze waarop het kind school ervaart. Wanneer de lesstof op een andere manier wordt aangeboden, dan waar jouw talenten liggen, voel je jezelf heel erg dom op school. Dit doet afbreuk aan je zelfvertrouwen en kom je in een neerwaartse spiraal terecht. Je krijgt tegenstrijdige berichten, zoals; "We weten dat je het kan en toch komt het er niet uit." Met behulp van het beelddenkonderzoek wordt in kaart gebracht wat het voorkeursdenken is. Tevens komen er sociale en emotionele elementen naar boven die kunnen dienen als ontwikkelpunten.


een gebeurtenis

waar,
waar moet ik nog zoeken
wat moet ik nog doen
om de juiste weg te vinden
en alles te vergeten van toen
hoe niemand me zag
hoe niemand me begreep
hoe ik verlangde naar huis
met de enige die het snapte
thuis, thuis niet hier in groep 4
het was altijd eenzaam
daar was niemand die zo dacht
en ik had niet genoeg kracht
om te zeggen wie ik was
ik wilde weg, weg uit die klas.

- FantjeVers bereid, dicht gelijk
Jou en mij
Ik kijk naar jou
Jij kijkt naar mij
Ik ben blij
Jij bent blij
Niemand komt tussen ons in
Jij een jongen
Ik een meisje
Ja, heeft iemand daar problemen mee?
Zo ja, kom naar voren
En laat je mening aan ons horen
Wij zijn zo blij als nooit tevoren
Jullie zijn niet om aan te horen
Altijd maar samen, hand in hand
Iedereen zegt, stelletje ga aan de kant
Wij verdedigen elkaar
Jij mij
Ik jou
Als beste vrienden
Zijn wij elkaar trouw
Is er iets mis mee, dat ik van hem hou?
Ophouden nou!!

- Sandrine
tekeningBvD

tekeningBvD

tekeningBvD