Algemeen profiel; Veel van deze leerlingen worden niet herkend en zullen dan ook niet in onze plusklassen komen. Dit is het gevolg van hun passie voor hun interesse en niet voor de normale vakken. Toch moeten we niet vergeten dat juist deze leerlingen voor onze toekomst moeten zorgen omdat juist zij kunnen omgaan met chaos en grote veranderingen. 5 creatieve profielen: TAAL; verbaal/linguistische creativiteit; potentiele schrijvers, journalisten, vertalers en taalkundigen. Deze leerling is vaak een vroege lezer en heeft er lol in om veel te lezen. Een goede schrijver, kan makkelijk talen leren en is een goede prater. Kan last hebben van stemmingswisselingen, varierend van enorm energiek optimisme tijdens het intensief werken aan een project, tot aan periodes van zelftwijfel, weinig energie en cynisme. Hierin zie je kenmerken van bipolariteit. Mihaly Csikszentmihalyi schrijft in zijn boek FLOW o.a. dat creativiteit ontstaat uit twee tegengestelde polen, oftewel bipolariteit.