BEREN VAN JOUW WEG


Beren van jouw weg

Hoogbegaafd

5 levels of giftednessBeelddenkonderzoek

Talent-Vaardig

Opvoeding

DiDo

FLOW-jongeren

Opvang

Peers_4_ParentsVisual Spatial Learner

2E

Creativiteit

Emotionele intensiteit

HB <-vs-> ASS/ADHD

Onderpresteren

TarievenDownloads
Pioneer in 3DVerrijkingswerk voor BEELDdenkers bij
P!T pioneer in 3-D :

OPEN SIM beren van jouw weg

SIFTEO CUBES

MINECRAFT

OSMO

KANO

PRIMO

OCULUS RIFTLinda Kreger SilvermanAllerlei

Dyslexie

klachtenportaal

P!T Peers In Tilburg

NB! In verband met andere werkzaamheden draaien momenteel deze P!T groepen niet..

We draaien twee P!T groepen.
*) Leren leren en samenwerken voor (hoog)begaafden en getalenteerden
*) Leren projectmatig werken voor (hoog)begaafden en getalenteerden

De eerste reeks bestaat uit bestaande opdrachten. Hierbij wennen de kinderen aan samenwerken met andere (zeer) begaafde kinderen. Deze groep is vooral bedoeld voor kinderen die nog niet gewend zijn om in een groep gelijkgestemden intensief samen te werken. Vaak zijn dit kinderen die erg op zichzelf zijn (introvert, kat uit de boom kijker) en denken dat samen werken niets voor hen is. Ze ervaren hier dat samenwerken juist heel erg leuk kan zijn.

In de tweede reeks, werken kinderen aan een eigen project. Hiervoor wordt al enige zelfstandigheid verwacht. De kinderen ervaren in deze bijeenkomsten waar ze staan, wat ze al kunnen en wat ze nog niet kunnen, waar ze tegenaan lopen. Tijdens de bijeenkomsten worden de verschillende projecten besproken met de gehele groep. Op deze manier moeten de kinderen ook voor elkaar denken, ervaringen uitdelen, met ideeen komen. Van daaruit leren ze zichzelf beter kennen en leren ze nieuwe cognitieve, sociale en emotionele vaardigheden te ontwikkelen.
beren van jouw weg beren van jouw weg

Leren leren en samenwerken voor (hoog)begaafden en getalenteerden

(Hoog)begaafde en getalenteerde kinderen tussen de 4 en 12 jaar kunnen terecht bij P!T peers in Tilburg, een plek vol met uitdagend leer- en spel-materiaal om nieuwe dingen te leren. De kinderen werken in groepjes aan moeilijke leuke opdrachten, mogen spellen uitproberen en maken nieuwe vrienden.

Opzet:
De groepen bestaan uit maximaal 8 kinderen met twee begeleiders. Voor deelname is er eerst een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek vertellen we de ouders en het kind wat we kunnen aanbieden en mag het kind zeggen of en wat het bij ons nog meer wil komen leren. Tijdens de lessen houdt het kind zijn portfolio van het geleerde bij.

Lestijden:
*) woensdag-ochtend van 09:00 tot 11:00 uur.
Aan het eind van de lessenserie is er een gesprek met kind en ouders over het geleerde.

Kosten:
De kosten van het traject (7 bijeenkomsten) bedragen 375 euro per kind.

Aanmelden:
Voor het aanmelden van je kind stuur je een mail naar marita.van.den.hout@berenvanjouwweg.nl. Wij sturen je dan een aanmeldingsformulier op.

Wat wij bieden:
 • leren leren en leren samenwerken (sociaal en emotioneel) voor creatief begaafde leerlingen.
 • maximaal 8 kinderen per groep.
 • lessenserie van 7 bijeenkomsten van 2 uur.
 • inclusief materiaal verbruik en gebruik.
 • intake en evaluatie gesprek met ouder(s) en leerling.
 • eigen portfolio per leerling.
 • begeleiding door 2 personen; Marita van den Hout en Lennart van Dijk (psycholoog, econoom).


 • Met als achtergrond de theorie van Robert J. Sternberg (psychologist and psychometrician and the Dean of Arts and Sciences at Tufts University). Sternberg gaat uit van zijn Triarchic theory of intelligence. Hierbij gaat het om drie soorten vaardigheden die belangrijk zijn voor een succesvol leven; de analytische vaardigheid, de creatieve vaardigheid en de praktische vaardigheid.


  Leren projectmatig werken voor (hoog)begaafden en getalenteerden
  beren van jouw weg beren van jouw weg

  (Hoog)begaafde en getalenteerde kinderen tussen de 4 en 12 jaar kunnen terecht bij de plusgroep P!T peers in Tilburg

  Opzet:
  Een cyclus van 6 bijeenkomsten (onderbouw) en 12 weken (bovenbouw) van elk 2,5 uur. Een groep bestaat uit maximaal 8 kinderen met twee begeleiders.
  Lestijden:
  *) 1 ochtend per week van 09:00 tot 11:30 uur.
  Na 6 weken houdt de leerling een presentatie over het geleerde.

  Kosten:
  De kosten van dit traject voor 6 bijeenkomsten (12 bijeenkomsten) bedragen 400 euro (800 euro).

  Aanmelden:
  Voor het aanmelden van je kind stuur je een mail naar marita.van.den.hout@berenvanjouwweg.nl. Wij sturen je dan een aanmeldingsformulier op.

  Wat wij bieden:
 • leren projectmatig werken voor (hoog)begaafde en getalenteerde leerlingen.
 • maximaal 8 kinderen per groep.
 • bijeenkomsten van 2,5 uur.
 • inclusief materiaal verbruik en gebruik.
 • intake gesprek met ouder(s) en leerling.
 • werken met een persoonlijk leerplan; excellentie in ontwikkeling.
 • begeleiding door 2 personen; Marita van den Hout en Lennart van Dijk (psycholoog, econoom).


 • Opzet peergroep;
  De ochtend start met het spelen van uitdagende spellen, zoals schaken, Khet, tantrix, SET!, IQ puzzler, confusion, katamino, virus, titanic. Daarna gaan we met de groep praten over van alles wat ons bezighoudt. In deze gesprekken hebben de kinderen de ruimte om over zichzelf te vertellen en na te denken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van filosoferen en creatieve denk opdrachten.

  Na een korte (fruit)pauze gaan de kinderen aan de slag met hun eigen project. Dit mag het kind alleen doen, maar ook samen. Als het kind (nog) geen idee heeft wat hij/zij wil leren, wordt gekeken waar de interesses van het kind liggen. Ook kunnen zij eventueel kiezen uit bestaande projecten zoals; leren schaken, leren programmeren van je eigen computerspel of 3D ontwerpen.