BEREN VAN JOUW WEG


Beren van jouw weg

Hoogbegaafd

5 levels of giftednessBeelddenkonderzoek

Talent-Vaardig

Opvoeding

DiDo

FLOW-jongeren

Opvang

Peers_4_ParentsVisual Spatial Learner

2E

Creativiteit

Emotionele intensiteit

HB <-vs-> ASS/ADHD

Onderpresteren

TarievenDownloads
Pioneer in 3DVerrijkingswerk voor BEELDdenkers bij
P!T pioneer in 3-D :

OPEN SIM beren van jouw weg

SIFTEO CUBES

MINECRAFT

OSMO

KANO

PRIMO

OCULUS RIFTLinda Kreger SilvermanAllerlei

Dyslexie

klachtenportaal

Opvoeden hoogbegaafde kinderen


Kan ik je helpen?

SENG
Het opvoeden van een hoogbegaafd kind vergt veel creativiteit van de ouders. Het is niet makkelijk als je kind telkens weer met je in gesprek gaat of juist direct in een emotie schiet. Wat kan je doen op die momenten dat je kind niet 'gewoon' doet wat het moet doen? Wat kan je doen als je kind moeite heeft met het switchen tussen bezigheden, of niet wil ophouden met springen naast je op de bank? De hooggevoeligheid van jouw kind en van jezelf maakt het ook al niet makkelijker.

“Opvoeden door middel van belonen is voor hoogbegaafde kinderen erg belangrijk. Beloning heeft veel meer effect dan straffen, omdat hoogbegaafde kinderen zo gevoelig zijn. Een lichte straf, ongeacht verbaal of fysiek, heeft gewoonlijk een langdurig effect. De kinderen onthouden alles. Zij zijn in staat herinneringen van jaren geleden nog steeds voor de voeten te gooien van hun ouders. Waarderen en prijzen zijn krachtige vormen van beloning” (Webb, J.,et al., 2000 – p.67).

“Een machtsstrijd ontstaat vooral als een ouder niet bekend is met de kenmerken van hoogbegaafdheid en de gevolgen van deze kenmerken” (Webb, J., et al., misdiagnosis -2005 p.172)

Explosief gedrag wordt vaker gezien bij hoogbegaafde kinderen. Dit ontstaat meestal door een bekrachtiging van ouders zonder rekening te houden met de kenmerken van het hoogbegaafde kind. Dit gebeurt vaak onbewust. De ouder weet niet beter, omdat de ouder dit nooit heeft geleerd. De oplossing ligt in het cooperatief samenwerken. Leren in gesprek te gaan met je hoogbegaafde kind. Samen naar een oplossing zoeken.
Op zoek naar ouderbegeleiding voor het opvoeden van jouw hoogbegaafde kind?

Dat kan bij Psycholoog Lennart van Dijk, al doende leer je.
Lennart (psycholoog) en Marita (ECHA-specialist hoogbegaafdheid en SENG member) hebben al meer dan 10 jaar ervaring met het ondersteunen van ouders, leerkrachten, zorgcoördinaten en intern begeleiders, m.b.t. hoogbegaafde kinderen.

Sinds drie jaar begeleiden zij samen ouders in het opvoeden van hoogbegaafde kind(eren).

De cursus KAN IK JE HELPEN? bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1 uur.
De eerste 3 bijeenkomsten zijn eenmaal in de week, de daarop volgende zijn eenmaal in de twee weken. Het traject beslaat daarmee 2 maanden. Meld je aan door een mail te zenden naar; Psycholoog.Lennart.van.Dijk@gmail.com
Het tarief voor de gehele cursus bedraagt 570 euro.
De cursus kan eventueel betaald worden vanuit een PGB.