BEREN VAN JOUW WEG


Beren van jouw weg

Hoogbegaafd

5 levels of giftednessBeelddenkonderzoek

Talent-Vaardig

Opvoeding

DiDo

FLOW-jongeren

Opvang

Peers_4_ParentsVisual Spatial Learner

2E

Creativiteit

Emotionele intensiteit

HB <-vs-> ASS/ADHD

Onderpresteren

TarievenDownloads
Pioneer in 3DVerrijkingswerk voor BEELDdenkers bij
P!T pioneer in 3-D :

OPEN SIM beren van jouw weg

SIFTEO CUBES

MINECRAFT

OSMO

KANO

PRIMO

OCULUS RIFTLinda Kreger SilvermanAllerlei

Dyslexie

klachtenportaal

Beelddenkonderzoek
WERELDSPEL

Veel hoogbegaafden zijn beelddenkers, kunnen denken in beelden. Een paar opvallende eigenschappen van sterk visueel ruimtelijk georienteerde denkers zijn; beeldend spraakgebruik, ondersteunend met de handgebaren. Woordvindingsproblemen, van de hak op de tak (lijkend) te springen. Introvert, een kat uit de boom kijker en veel tijd nodig om op te laden. Zeer gevoelig (emotionele, imaginaire en intellectuele hooggevoeligheid). Moeite met (talig) korte termijngeheugen, maar een erg goed (visueel) lange termijn geheugen. Vaak muzikale, beeldende, sportieve of drama talenten. Moeite met verhaaltjessommen (redactiesommen), spelling en automatiseren van tafels. Niet graag onder (opgelegde) tijdsdruk werken.

Wat kunt u doen?
Door het lezen over beelddenken, en het (h)erkennen van een aantal beelddenkende kenmerken bij uw kind, bent u nieuwsgierig geworden, maar waarschijnlijk ook bezorgd. Wat kunt u doen?

Beelddenkers hebben het moeilijk op school en het leren gaat niet zo snel als we zouden willen, maar we weten nu ook dat dit geen onwil is, maar onmacht. Door het vroegtijdig signaleren van beelddenken kan zo snel mogelijk hulp geboden worden. Door middel van een Individueel Onderwijskundig Onderzoek kan worden vastgesteld of een kind beelddenker is of niet.

In samenspraak met ouders (en leerkracht) is er de mogelijkheid om kinderen middels een individueel onderwijskundig onderzoek op beelddenken te laten onderzoeken, zodat preventieve maatregelen door ouders en leerkracht kunnen worden genomen.

De procedure neemt ongeveer tien uur in beslag, waarvan het onderzoek met het kind zelf ongeveer vier uur duurt. Het kind komt op twee momenten met een tussenduur van 3 a 4 weken.
Van het onderzoek wordt een verslag gemaakt dat met de ouder(s) wordt doorgesproken. De leerkracht van het kind krijgt dit verslag van de ouder(s).

Het individuele onderzoek omvat:
 • het wereldspel-onderzoek geeft duidelijkheid of uw kind een beelddenker is. Ook komen hierbij persoonlijkheidskenmerken van het kind naar voren, zoals faalangst en/of gedragsproblemen.

 • het pedagogisch/didactische onderzoek geeft inzicht in het leer- en denkniveau van uw kind.

 • een geheugenonderzoek geeft de sterke en zwakke leeringangen aan.

 • het onderzoek Fixatie Disparatie laat zien of de ogen goed samenwerken over de middenlijn.

 • een schriftelijk verslag, waarin advies wordt uitgebracht.


 • De kosten voor een Individueel Onderwijskundig Onderzoek bedragen 595 euro, inclusief intake, onderzoek, verslag en nagesprek/uitleg met ouders. Begeleiding daarna en/of gesprekken met school vallen hier buiten.

  Als blijkt dat het kind een beelddenker is (en de leeftijd van 10 bereikt heeft), zal een Beelddenkverklaring worden afgegeven.

  Mocht uw kind remedial teaching nodig hebben, dan kan dit verzorgd worden door Beren van jouw weg.
  Remedial teaching voor beelddenkers is wezenlijk anders dan remedial teaching voor taaldenkers.
  Waarbij de nadruk voor taaldenkers ligt op herhaling en inslijping, ligt de nadruk bij beelddenkers op inzicht en begrip. Daarnaast wordt uitgegaan van de visuele talenten van uw kind.
  Heeft uw kind problemen met spelling, lezen, klok kijken, tafels, dagen van de week, maanden van het jaar, rekenen, dan kan hieraan gewerkt worden. Gedurende 6 weken, komt uw kind 2 x een 1/2 uur per week of 1 uur per week. Hierna volgt een evaluatiegesprek.

  Contact
  Aanmelden kan via; marita.van.den.hout@gmail.com

  Voor een totaal overzicht van gecertificeerde beelddenkonderzoekers, kijk hier.  HET VISUELE LEERSYSYTEEM, omgaan met beelddenkers. Een artikel in JSW van december 2012; JSW december 2012; Beelddenken