BEREN VAN JOUW WEG


Beren van jouw weg

Hoogbegaafd

5 levels of giftednessBeelddenkonderzoek

Talent-Vaardig

Opvoeding

DiDo

FLOW-jongeren

Opvang

Peers_4_ParentsVisual Spatial Learner

2E

Creativiteit

Emotionele intensiteit

HB <-vs-> ASS/ADHD

Onderpresteren

TarievenDownloads
Pioneer in 3DVerrijkingswerk voor BEELDdenkers bij
P!T pioneer in 3-D :

OPEN SIM beren van jouw weg

SIFTEO CUBES

MINECRAFT

OSMO

KANO

PRIMO

OCULUS RIFTLinda Kreger SilvermanAllerlei

Dyslexie

klachtenportaal

P!T pioneer in 3-D

Deze virtuele omgeving is een extra dimensie in verrijking voor begaafde en getalenteerde kinderen. Deze is vooral geschikt voor visueel ruimtelijk lerende kinderen, daaronder vallen kinderen die zeer begaafd zijn, de beelddenkers en kinderen met dyslectische kenmerken.

Moderne virtuele omgevingen zoals Second Life zijn 3-D omgevingen. Ze vallen onder serious gaming, hoewel het geen spel is, maar een applicatie zoals bijvoorbeeld Word en Excell.

Gebruikers creeren in deze omgeving naar eigen wens een avatar, ofwel een digitale representatie van zichzelf. Avatars kunnen de omgeving verkennen, met elkaar communiceren, samenwerken, virtuele objecten bouwen of materiaal plaatsen zoals een werkend video-scherm, een radio met bijvoorbeeld radio 358, of een PowerPoint presentatie.

Virtuele omgevingen kunnen realistisch zijn, maar kunnen ook een omgeving simuleren die in werkelijkheid niet te benaderen is. Virtuele werelden kunnen dus zowel de werkelijkheid nabootsen als de werkelijkheid voorbijgaan.
De virtuele omgeving is voor iedereen precies hetzelfde. Handelingen die een andere gebruiker uitvoert met zijn of haar avatar zijn voor iedereen direct zichtbaar.
Communicatie tussen avatars gebeurt via chat of spraak, maar zij kunnen ook gebaren maken om zichzelf te uiten. Virtuele omgevingen kunnen hierdoor gedeeltelijk tegemoet komen aan het gemis van nonverbale communicatie bij chat.
Daarnaast biedt deze wereld een veilige omgeving. Alleen de aangemelde kinderen en de begeleiders kunnen meedoen.

Gebruikers van een virtuele wereld moeten zelf een doel bepalen, regels formuleren en de wereld mede inrichten.
Alles in de virtuele wereld (bijvoorbeeld de omgeving, gebouw en etc.) is dus door gebruikers zelf gemaakt.
Om deze redenen verschilt een virtuele wereld van een game waarin er wel van tevoren een omgeving en doel zijn bepaald. Doelen in een virtuele wereld zijn bijvoorbeeld: het maken van kleding die andere avatars kunnen kopen, het bouwen van een futuristische stad of het creeren van een omgeving waarin een rollenspel centraal staat.

Naast het creeren van omgevingen, kan er geprogrammeerd worden. Het mooie van OpenSim is, is dat avatars en alle objecten onderling kunnen communiceren (onder water). Hiermee heb je heel veel mogelijkheden tot creatieve oplossingen.

Na 3 jaar met OpenSim gewerkt te hebben met kinderen van 8 t/m 16 jaar is het ons duidelijk geworden, dat kinderen vanaf 8 jaar overweg kunnen met de bouw mogelijkheden van OpenSim. Kinderen vanaf ongeveer 10 jaar, kunnen het programmeren oppakken.

Kinderen die met OpenSim kunnen werken, spelen bijna allemaal ook Minecraft. In tegenstelling tot OpenSim is Minecraft een gamebased programma, waarvan een zeer groot deel al is bedacht door de makers. Daarnaast is er nog voldoende ruimte voor de kinderen om in Minecraft creatief aan de gang te gaan. Het voordeel van Minecraft is, dat het makkelijk bouwen is, blokjes passen direct op elkaar. Nadeel is, dat je afhankelijk bent van wat het programma voor je heeft bedacht. OpenSim is een applicatie waarmee je alles kunt bouwen, wat je je maar kan bedenken. Je kan in OpenSim ook spellen maken voor andere gebruikers. Het is een omgeving om te leren programmeren, ontwerpen van gebouwen, apparaten, kleding, kapsels, vrienden te maken, leren hoe games in elkaar zitten, samen te creeren.


Programmeren in de virtuele wereld, bijvoorbeeld het maken van vliegende ballonnen. Het ronddraaien van een molen. Het maken van gebaren.Hoe maak je een gebaar?
Hoe beveilig je een object?
Als je heel secuur kunt werken, kan je bijvoorbeeld kippetjes of robots programmeren die zichzelf voortplanten! Het duurt 7 dagen voordat ze volwassen zijn. Daarna zoeken ze een partner. Mochten ze 'zwanger' worden, dan zal er na 2 dagen een ei of een nieuwe schroef (! bij de robots) worden gelegd. Hieruit zal een nieuw kippetje of een nieuw robotje komen. De kleuren van de nieuwe kippetjes en robots zijn afhankelijk van de kleuren van de ouders. Zo leer je meteen wat overerving betekent in de biologie!

De kippetjes:


De robots:


Meer lezen: Virtuele omgevingen, iets voor uw onderwijs? Virtuele omgevingen EN onderwijs

log in, creeer, doe mee!
P!T pioneer in 3-D is een innovatieve online 3D omgeving waar begaafde en getalenteerde leerlingen de mogelijkheid hebben om contact te maken, te creeeren en samen te werken.
Een excellente en innovatieve educatie om mogelijkheden te laten opbloeien die in een traditionele schoolomgeving nooit ontdekt of verder ontplooid worden.

P!T pioneer in 3-D maakt het mogelijk om zeer creatief te zijn in een totale virtuele onderdompeling, een Virtuele Leer Omgeving voor leerlingen van 8 tot 18 jaar. Hierbij focussen we ons op 21e eeuwse vaardigheden die kinderen helpen om originele digitale 3D modellen en programma's te beheersen.
P!T pioneer in 3-D maakt het mogelijk dat leerlingen bij elkaar komen, creeeren en samen werken in een 3D wereld, die zij geheel zelf hebben gemaakt.

Voldemort;
beren van jouw weg beren van jouw weg

Voor wie is P!T pioneer in 3-D ?
Het is bedoeld voor begaafde en getalenteerde leerlingen die meer willen leren over design, ontwerp, architectuur, programmeren en virtuele werelden en leerlingen die gevaar lopen om onder te presteren. Onderpresteren ontstaat wanneer er een kritisch verschil is tussen wat een kind als potentie in zich heeft, t.o.v. wat het kind laat zien op school. Dit kan gebeuren met leerlingen met een andere leerstijl, zeer begaafde leerlingen en dubbel gelabelde leerlingen ( dyslexie / beelddenken / AD(H)D kenmerken / ASS kenmerken / motorische beperking )
P!T pioneer in 3-D is een virtuele wereld, een digitale zandbak die veilig is (alleen de leerlingen en de coaches hebben toegang tot deze wereld), creatief uitdagend is en peers samenbrengt in een online ruimte.
P!T pioneer in 3-D is een totale virtueel lerende onderdompeling. De leerlingen betreden een onbewoond eiland en de mogelijkheden zijn onbeperkt, grenzeloos. Precies dat wat creatievelingen nodig hebben. Dit in tegenstelling tot een game die beperkt, afgebakend en uitgedacht is.

Wat zijn de regels om mee te kunnen doen met P!T pioneer in 3-D ?
De leerling is minimaal 8 jaar oud.
 • De leerling heeft een TIQ, VIQ of PIQ van +/- 120 of hoger, of de leerling voldoet aan de eigenschappen van een begaafde/getalenteerde visueel ruimtelijke denker ( Visual Spatial Learner).
 • De leerling heeft basiskennis in de omgang met een computer.
 • Ouders staan de leerling toe ook thuis te werken aan deze verrijkingstaak.


 • De leerlingen worden virtueel begeleid door twee coaches met een zeer ruime ervaring in het begeleiden van hoogbegaafde getalenteerde kinderen.
  Kinderen die in begeleiding zijn bij Beren van jouw weg kunnen gratis meedraaien. Naast deze virtuele wereld draaien er MineCraft servers, welke alleen bezocht worden door kinderen die bij Beren van jouw weg bekend zijn.
  Aanmelden:
  Voor het aanmelden van je kind stuur je een mail naar marita.van.den.hout@gmail.com. Wij sturen je dan een aanmeldingsformulier op.


  Is wachten moeilijk en wil je alvast beginnen?
  Hieronder een aantal gratis mogelijkheden om je voor te bereiden op de 3-D wereld;
 • SCRATCH (vanaf 7 jaar); maak je eigen tekenfilm of spel.
 • GAMEMAKER (vanaf 8 jaar); maak je eigen game.
 • SKETCH-UP (vanaf 9 jaar); maak je eigen stad.
 • BLENDER (vanaf 9 jaar); maak allerlei 3D figuren.
 • Bouwen met LEGO
 • Mocht deze link niet werken, typ dan de volgende website in: https://www.buildwithchrome.com/

  Wat heb je nodig om op de wereld te komen?
 • Een computer of laptop met internet verbinding.
 • - Imprudence of Singularity
 • - Scratch for Second Life (S4SL, om te programmeren)
 • Een voornaam voor je Avatar
 • Een achternaam voor je Avatar
 • Een wachtwoord voor je Avatar


 • Een viewer, die de 3D wereld kan laten zien:
  Het programma Imprudence vind je hier. Zorg dat je de STABIELE (Stable) versie kiest; Windows of Mac.
  Singularity is een viewer die meshes laat zien; klik hier

  S4SL (Scratch for Second Life) vind je hier
  Scripts maken voor OpenSim; hier
  Eventueel audacity voor het maken van geluiden vind je hier
  En QAvimator voor het maken van gestures (gebaren) vind je hier