BEREN VAN JOUW WEG


Beren van jouw weg

Hoogbegaafd

5 levels of giftednessBeelddenkonderzoek

Talent-Vaardig

Opvoeding

DiDo

FLOW-jongeren

Opvang

Peers_4_ParentsVisual Spatial Learner

2E

Creativiteit

Emotionele intensiteit

HB <-vs-> ASS/ADHD

Onderpresteren

TarievenDownloads
Pioneer in 3DVerrijkingswerk voor BEELDdenkers bij
P!T pioneer in 3-D :

OPEN SIM beren van jouw weg

SIFTEO CUBES

MINECRAFT

OSMO

KANO

PRIMO

OCULUS RIFTLinda Kreger SilvermanAllerlei

Dyslexie

klachtenportaal

Begaafdheid onbegrepen;beren van jouw weg
"............"
beren van jouw weg
"............"
beren van jouw weg
"............"
beren van jouw weg
"............"
beren van jouw weg
"............"
beren van jouw weg
"............"
beren van jouw weg
"de negatieve spiraal" (Desiree Houkema van Begaafdheid in zicht)

Onderpresteren vanuit een andere manier van leren. Linda Kreger Silverman schreef o.a. het volgende:

What we have learned about gifted children (Linda Silverman) 30th anniversary, 1979-2009.
.... Creative children, culturally diverse children, mathematically talented children, children with attention deficits, highly gifted children, learning disabled children, and underachievers often are visual-spatial learners who require different teaching methods. Visual-spatial learners usually think in pictures or rely on sensing or feeling, whereas auditory-sequential learners usually think in words. Typical educational strategies are a better match for auditory-sequential learners than for visual-spatial learners.....

Bekijk je het schema van Desiree Houkema, dan valt een groot gedeelte van de onderpresteerders in de rechterkant; de creatieve uitdagende leerling en de leerling met gedrags en leerproblemen. Als je ze niet op tijd herkent, zal deze leerling vervallen in de drop-out.

Begeleiding bij onderpresteren "beren van jouw weg":

De begeleiding is gebasseerd op drie pijlers; de leerling, de ouders en de school.
Het is belangrijk dat zowel de leerling, als de ouders als school weet wat begaafdheid inhoudt; hoe herken je het, erken het en ken het.

Hieronder een opsomming van de onderdelen die door "Beren van jouw weg" worden aangeboden:

Onderpresteerder middelbare school.

*) leerstijlbepaling
*) locus of control bepaling
*) onderzoek executieve functies
*) in kaart brengen van het profiel van de leerling
*) ouders begeleiden
*) leerling motiveren
*) 1 op 1 leerling begeleiding; studievaardigheden aanleren / metacognitie
*) gesprek(ken) op school (emotional needs of the gifted)
*) meedraaien in een peergroep


Onderpresteerder basisschool.

*) leerstijlbepaling
*) denkprofiel en expressiestijl
*) meervoudige intelligentie
*) in kaart brengen van het profiel van de leerling
*) in kaart brengen intelligentie/begaafdheidsfactoren
*) opstellen aandachtspunten begeleiding op school
*) gesprek(ken) op school
*) ouder gesprekken m.b.t. opvoedings handvatten intelligente/begaafde kinderen
*) 1 op 1 leerling begeleiding
*) meedraaien in een peergroep

De 8 intelligenties volgens Howard Gardner:


De 3 denkvaardigheden volgens Sternberg:


Talentontwikkeling:


Ook last van een fixed mindset?