BEREN VAN JOUW WEG

Beren van jouw weg

Hoogbegaafd

5 levels of giftednessBeelddenkonderzoek

Talent-Vaardig

opvoeding

PIT Peers In Tilburg

DiDo

FLOW-jongeren

Educatieve crisisopvangVisual Spatial Learner

2E

Creativiteit

Emotionele intensiteit

HB <-vs-> ASS/ADHD

Onderpresteren

TarievenDownloads
Pioneer in 3DVerrijkingswerk voor BEELDdenkers bij
P!T pioneer in 3-D :

OPEN SIM beren van jouw weg

SIFTEO CUBES

MINECRAFT

PATTERNS

OSMO

KANO

PRIMO

OCULUS RIFTLinda Kreger SilvermanAllerlei
Dyslexie

Zorgkaart 4 kids Zorgkaart

Educatieve crisisopvang;


reTraite

Educatieve Crisisopvang Tilburg, voor begaafde/getalenteerde scholieren.

Beren van jouw weg biedt Educatieve Crisisopvang aan in de regio Tilburg.
Een groep leerlingen met een (zeer) hoog denk/creatief vermogen passen vaak niet goed genoeg in het relatief rechtlijnige onderwijssysteem om een diploma te kunnen halen. Hun complexe ondersteuningsbehoefte wordt binnen het passend onderwijs en de reguliere (geestelijke) gezondheidszorg onvoldoende (h)erkend en bediend, waardoor veel van de begeleiding niet het gewenste effect heeft.
Deze leerlingen vallen in een gat, worden depressiever en vallen uit het systeem.

reTraite is bedoeld voor deze begaafde/getalenteerde leerplichtige kinderen/jongeren, waarbij om uiteenlopende redenen sprake is van schooluitval of dreigende schooluitval. Dit kan onder andere het geval zijn wanneer:
 • de school het kind geen passende begeleiding (meer) kan bieden;
 • het kind zich op school erg ongelukkig voelt waardoor verder verblijf even niet meer haalbaar is;
 • de leerling een leerachterstand heeft opgebouwd en dit in de huidige setting niet in kan halen;
 • de leerling faalangstig is;
 • er sprake is van een verstoorde werkrelatie;
 • het kind op didactisch-, sociaal- en/of gedragsmatig niveau niet kan voldoen aan de beschreven en onbeschreven eisen die de omgeving stelt;


 • Wij bieden:
 • een kleine, rustige, gestructureerde en veilige omgeving waardoor de leerling weer tot leren kan komen;
 • aanvullend, indien nodig corrigerend onderwijs op het juiste niveau en de juiste instructie van het kind;
 • ondersteuning in het (verder) ontwikkelen van hun (creatieve) talenten;
 • ondersteuning in de sociale en emotionele noden van de leerling;
 • samen zoeken naar passend onderwijs;
 • ontwikkelen van de executieve vaardigheden bij de leerling, zodat hij of zij herplaatst kan worden of kan integreren binnen een andere school of een andere vorm van onderwijs.

 • Naast deze algemene doelen kunnen ook individuele doelen worden afgesproken.

  Werkwijze en locatie Educatieve Crisisopvang
  De tijden van de opvang binnen de Educatieve Crisisopvang zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur. De leerlingen werken in de boeken van de school van herkomst. Er is contact met de school van herkomst over de inhoud van de lesstof. De tijd en frequentie van de begeleiding kunnen aangepast worden aan de wens van de ouders en de leerkracht/docent, het kennis- en leerniveau van het kind, de problematiek van het kind en de samenstelling van de groep. De Educatieve Crisisopvang vindt plaats in een groep van maximaal 8 leerlingen op zowel basisschool- als voortgezet onderwijs niveau. Per dag zijn er (naar gelang het aantal jongeren) twee begeleiders aanwezig. Daarnaast is het mogelijk om individuele begeleiding in te zetten waar nodig.

  De begeleiders hebben meer dan 10 jaar ervaring in het werken met hoogbegaafde kinderen.

  Marita van den Hout
 • ECHA specialist hoogbegaafdheid
 • Medewerker Educatieve Crisisopvang
 • Ambulant begeleider
 • Specialist in Educational Needs
 • Bioloog

 • Lennart van Dijk
 • psycholoog
 • Medewerker Educatieve Crisiopvang
 • Ambulant begeleider
 • Econoom


 • Vergoeding
  Er zijn verschillende mogelijkheden wat betreft de financiering. Nadat een leerling wordt aangemeld wordt bekeken hoe het verblijf financieel mogelijk gemaakt kan worden. Momenteel wordt de begeleiding mogelijk gemaakt door een PGB, of ouders/verzorgers betalen zelf. Een PGB kan aangevraagd worden bij de gemeente of een verwijzing via de huisarts. De volgende vergoedingen kunnen verder nog worden bekeken; ‘geld volgt leerling’, of Plusvoorziening. Het aanmelden van de leerling ligt op dit moment nog bij de ouders/verzorgers.
  Wij streven ernaar dat leerlingen ook door school van herkomst, de leerplichtambtenaar of betrokken hulpverleners kunnen worden aangemeld binnen de Educatieve Crisisopvang.