BEREN VAN JOUW WEG

Beren van jouw weg

Hoogbegaafd

5 levels of giftednessBeelddenkonderzoek

Talent-Vaardig

opvoeding

PIT Peers In Tilburg

DiDo

FLOW-jongeren

Educatieve crisisopvangVisual Spatial Learner

2E

Creativiteit

Emotionele intensiteit

HB <-vs-> ASS/ADHD

Onderpresteren

TarievenDownloads
Pioneer in 3DVerrijkingswerk voor BEELDdenkers bij
P!T pioneer in 3-D :

OPEN SIM beren van jouw weg

SIFTEO CUBES

MINECRAFT

PATTERNS

OSMO

KANO

PRIMO

OCULUS RIFTLinda Kreger SilvermanAllerlei
Dyslexie

Zorgkaart 4 kids Zorgkaart
DiDo huiswerkbegeleiding voor begaafde en getalenteerde leerlingen.

Huiswerk maken in een rustige omgeving waar jij je thuis kan voelen.
Begeleiding door ervaren academici. Ouders kunnen begeleid worden m.b.t. (voorkomen) onderpresteren.
De bijeenkomsten zijn op DInsdag en DOnderdag van 18:45 tot 20:45 uur.

18:45 - 20:15 uur:
 • ondersteunen plannen, structureren en organiseren
 • leervaardigheden toepassen
 • gebruik eigen laptop toegestaan voor hulpprogramma om te studeren (max 15 min)
 • leerling houdt zelf een logboek bij

 • 20:15 - 20:45 uur:
 • leerlingen krijgen de mogelijkheid tot informeel samen zijn om samen te praten of een spel te spelen

 • Wat krijg je bij aanvang:
 • planningsschema
 • een logboek
 • een map met handvatten voor het leren
 • handboek voor ouders; wat te doen bij (vermoeden van) onderpresteren.

 • Ouders kunnen altijd met vragen komen direct na de begeleiding, daarnaast kunnen ouders hun vragen mailen naar; marita.van.den.hout@gmail.com
  Aanmelden kan voor 1 of 2 avonden. Facturering is aan het eind van elke maand.
  Kosten; 110 euro per maand (1 avond p.w.), 220 euro per maand (2 avonden p.w.)
  Actiepunten van de leerling:
 • Je neemt altijd je agenda mee naar de begeleiding.
 • Neem je boeken mee voor vakken waar je aan wilt werken.
 • Zorg ervoor dat je voldoende huiswerk hebt.
 • Er wordt in stilte gewerkt.
 • Er wordt individueel gewerkt, tenzij de begeleider anders aangeeft.
 • Op tijd laten afmelden door je ouders (per mail) als je niet kan komen.
 • Elke avond is er een mogelijkheid tot inschrijving voor individuele begeleiding.
 • Aan het eind van de avond vul je je logboek in.

 • Het gebruikte logboek wordt gecontroleerd door een van de begeleiders. Zij tekenen af voor gezien.
  Wij laten ruim van tevoren weten (per mail) als de begeleiding niet doorgaat.

  Tips, hoe om te gaan met proefwerken / examens :